معرفی بازی فکری تنگرام

تنگرام + بازی تانگو

معرفی بازی فکری تنگرام

معرفی بازی فکری تنگرام

 

بنا به گزارش مجله خبری فروشگاه بزرگ ایرانیان ، تنگرام ( tangram ) یا تانگو ، که از به هم پیوستن دو واژه tan  ( دودمان تانگ ) و gramma   (گراف)  پدید آمده است. به عنوان یک بازی فکری تلقی می شود. در این قسمت از مقاله بیشتر به معرفی بازی تنگرام می پردازیم. با ما همراه باشید.

بازی تنگرام

بازی فکری تنگرام اولین بار توسط یک مرد چینی درست شد. به این شکل که این مرد چند کاشی را در دست داشت. این کاشی ها با افتادن از دستش شکست ، او با قرار دادن این کاشی ها کنار هم ، شکل های جدیدی درست کرد. به این ترتیب بازی تنگرام ابداع شد.

این بازی از هفت قطعه تشکیل شده که با قرار دادن آن ها کنار هم ، شکل های جدیدتری ساخته می شود. طرح این شکل ها از قبل به بازیکن نشان داده می شود و از او خواسته می شود که این شکل را با قطعات تنگرام درست کند.

طرح های بازی تنگرام

طرح بازی های تنگرام در کتاب هایی که در قرن نوزدهم نوشته شده است. در یک کتاب بیش از 6500 شکل و طرح تنگرام آورده شده که امروزه هم در حال افزایش است.

قطعات بازی فکری تنگرام

قطعات بازی فکری تنگرام به گونه ای است که با قرار گرفتن آن ها کنار هم یک مربع را تشکیل می دهند. این قطعات شامل ، دو مثلث قائم الزاویه بزرگ ، دو مثلث قائم الزاویه متوسط ، دو مثلث قائم الزاویه کوچک ، یک مربع و یک متوازی الاضلاع است.

بازی میخ و چکش تنگرام

با گذر زمان، مدل دیگری ازتنگرام با شکل بیضی ابداع گردید که به 9 قطعه تقسیم شده است و با کمک این قطعات می توان ، اشکال گوناگونی از پرندگان را ساخت. این بازی با هدف بارور نمودن قوه تخیل ، افزایش تمرکز و ایجاد هماهنگی بین چشم و دست طراحی و تولید شده است.

در بازی میخ و چکش تنگرام ، کودک با کمک چکش ، قطعات چوبی رنگی را بر روی یک صفحه چوب پنبه ای می کوبد و در حین بازی یاد می گیرد که از کنار هم قرار دادن این قطعات می تواند تصاویر ذهنی خود را خلق نماید و داستان سرایی کند.

این بازی در کنار سرگرمی ، کودک را با اشکال هندسی آشنا می سازد و همچنین مهارت در دست گرفتن ابزار و تنظیم حرکات دست و کوبش را به او می آموزد .

پیگیری سفارش
لیست مقایسه