تبریک میلاد حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان

علی اکبر + روز جوان

تبریک میلاد حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان

تبریک میلاد حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان

اگر کسی بتواند بر این سختی عظیم فایق آید و بر رودخانه پرخروش جوانی اش ، سد محکمی بزند و اجازه طغیان ، به امیال و غرایز جوانی خود ندهد ، خداوند او را بیشتر از دیگران دوست می دارد و آنچنان او را زیر سایه لطف خود قرار می دهد که تمام سختی های متحمل شده در این طریقت ، جبران شود  . . . ” تبریک میلاد حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان”.

فروشگاه بزرگ ایرانیان ، میلاد با سعادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان را بر شما عزیزان تبریک عرض می نماید.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه